Sustainable Painting är en dynamisk målning som ändrar delar av motivet beroende på ett hushålls energiförbrukning. Det kommer att hjälpa användaren att reflektera över hur mycket energi de använder i hushållet, och vilka saker i hemmet som drar mest energi. Grundtanken är att el-, vatten- och skräpkonsumtion används som underlag för att beräkna energiförbrukningen i ett hushåll. Målningen reagerar på olika förbrukning och visar olika bilder beroende på användningen av energi.

Målet med detta ubiquitous computing projektet är att öka människors medvetenhet om sin energiförbrukning i hushållet genom att synliggöra detta. Genom att öka människors medvetenhet om sin energianvändning hoppas vi kunna bidra till att uppmuntra mindre konsumtion och i slutändan uppnå ett mer hållbart samhälle. Sustainable Painting bidrar med ett nytt sätt att visualisera energikonsumtion.

Advertisements